تو خونه لاک دائم بزن !

با تهیه یکسری وسایل ساده دیگه نیازی به رفتن به آرایشگاه و پرداخت هزینهای گزاف برای کاشت ناخن نیست با آموزش ارائه شده در این ویدیو میتوانید خیلی راحت در خانه ناخن بکارید یا آنها را ژلیش کنید و لاک دائم بزنید...