ترس ویروس کرونا

برای مقابله با ترس ویروس کرونا چه کاری باید انجام دهیم؟ آیا واقعا باید از آن بترسیم؟ این باعث افسردگی و تنهایی ما نمیشود؟ بهترین راه جلوگیری از این مسایل چیست؟
با ما همراه باشید
https://alosalammoshavere.com/%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/