کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت اول از حکمت چهارم-9

کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت اول از حکمت چهارم
با موضوع : ناتوانی
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس : حمید محمودی اصل