حضور پیرزن ۱۰۰ ساله در راهپیمایی روز قدس تهران 1398

در راهپیمایی روز قدس از تمامی اقشار جامعه اعم از پیر و جوان و زن و مرد به خیابان‌ها می‌آیند تا ظلم و جور رژیم صهیونیستی را به گوش جهانیان برسانند.