ژئوتکستایل

ژئوتکستایل
یکی از بزرگترین گروههای مواد ژئوسنتتیک هستند که در واقع منسوجاتی در مفهوم سنتی هستند با این تفاوت که از الیاف مصنوعی (مبتنی بر پلیمرها) ساخته شده اند و نه از الیاف طبیعی مانند (پنبه، پشم و ....) بنابراین مشکل فرسودگی و به تبع آن عمر کوتاه وجود نخواهد داشت. این الیاف مصنوعی قابل انعطاف و متخلخل توسط ماشین آلات نساجی مخصوص ساخته شده اند که برخی به گونه ای تصادفی از منسوجات بافته شده با هم درگیر شده اند و برخی به صورت گــره زده شده بافته شده اند.
نکته اصلی در مورد ژئوتکستایل ها این است که آنها برای جریان مایعات در سطوح و ضخامت خود کاملاً متخلخل عمل می کنند که البته انواع آن با درجات متغیر موجود می باشند. در حال حاضر حداقل 100 زمینه کاربردی خاص برای ژئوتکستایل ها که توسعه یافته اند وجود دارد که عموماً کاربرد آنها را میتوان در یکی از 4 زمینه کلی زیر تفکیک نمود. جداسازی، تقویت، فیلتراسیون (تصفیه) و زهکشی.