رسوب گیری پکیج با مشکلات جرم گیری

پکیج یکی از مهم ترین وسیله برای گرمایش محیط منازل است و هم آب گرم را تامین می کند و به دلیل استفاده همیشگی و فراوان پکیج بعد از مدت زمانی دچار کاهش عملکرد شده و این امر کاملا طبیعی است و می توان با سرویس منظم پکیج طول عمر و عملکرد را بهبود بخشید. یکی از عوامل شایع در این افت عملکرد رسوب گیری پکیج بوده است برای ارائه خدمات و تعمیرات کولر گازی، آبگرمکن و پکیج و روش های رسوب گیری پکیج به سایت خدمات توس سرویس مشهد مراجعه نمایید. yun.ir/beyqy5