خیانت جدید طرفداران آمریکا به امنیت مردم

خیانت جدید غربزده‌ها به امنیت مردم

صحبت های استاد علی اکبر رائفی پور را ببینید.
مجله بنیانا در آی گپ:
https://profile.igap.net/bonyana

بنیانا در پیام رسان گپ :
https://gap.im/bonyana

کانال بنیانا در برنامه سروش :
http://sapp.ir/bonyana

کانال بنیانا در پیام رسان بله :
https://ble.im/bonyana

کانال بنیانا در روبیکا :
https://rubika.ir/bonyana