تمیز کردن بلبرینگ های اسکیت برد

تا به حال برایتان پیش آمده‌است که بلبرینگهایتان که مشکلی نداشتند، به خاطر زمین خوردن، آلودگی، افتادن در استخر و ... دچار مشکل شوند؟ اگر هرکدام از این اتفاقها برایتان رخ داده است، بگذارید به شما نشان دهم چگونه بلبرینگهایتان را تمیز کرده و به حالت قبل برگردانید. برای اطلاعت بیشتر در مورد تمیز کردن بلبرینگ ها مراجعه کنید به : www.toproll.net