هرگز این فیلم ها را تنهایی تماشا نکنید/فیلم های ترسناک

معرفی بهترین فیلم های ترسناکی که توصیه میشود به تنهایی آنها را تماشا نکنید !!!
فیلم جن گیر 1973
پروژه جادوگر بلیر 1999
و.... که در ویدیو به برسی آنها پرداخته ایم.