شوخی وزیر نفت با رئیس صندوق بازنشستگی نفت

زنگنه، وزیر نفت: بازار رقابت دیگر به کسی رحم نمیکند. شرکت‌هایی مانند نوکیا دیگر در بازار موبایل حرفی برای گفتن ندارند مگر که آقای رحمتی ما از آن استفاده کند، تازه شنود هم نمی‌شود.