عقیق 1

سریال - عقیق - - کارگردان : حمید تمجیدی - ۱۳68 - ق ، 1 و 2 و 3 - روایتگر زندگی واقعی بانویی است که به عنوان «دامدار نمونه» شناخته شده بود. این بانو که “ربابه دهقان” نام دارد، با وجود مشکلات فراوان و مخالفت فرزندان که زندگی شهری را ترجیح می‌دهند، در یکی از روستاهای اطراف اراک، یک گاوداری احداث کرده و در اطراف آن نیز یک مزرعه علوفه ایجاد نمود.