معرفی کانال مسابقه #بشارت۱۴۵۲ در پیام‌ رسان سروش

معرفی کانال طرح ملی_قرآنی #بشارت۱۴۵۲ در پیام‌رسان #سروش
هر روز 5 جایزه 5 میلیون ریالی

سایت اصلی مسابقه »»
http://besharat.irib.ir

سایت شبکه قرآن»»
http://qurantv.ir

سایت شرکت در مسابقه »»
http://qurantv.ir/besharat

کانال سروش مسابقه برای دریافت سوال و راهنما هر روز صبح »»
https://sapp.ir/qtvirib