صدها طلسم محبت صدها طلسم بخت گشایی صدها طلسم وتعویذات دیگر

هزار طلسم;هزار طلسم گلچینی از صدها طلسم و ادعیه است که این طلسمات و ادعیه ها از بیش از پنجاه کتاب خطی معتبر و معروف علوم غریبه استخراج شده است.و میتوان گفت کتاب هزار طلسم یکی از فوق العاده کتابها قوی در زمینه علوم غریبه میباشد زیرا که این کتاب از نابترین و قدیمترین و همچنین معتبرتن کتابها استخراج شده است یکی از خصوصیات این کتاب این است که برای هر طبع و طالع. ده ها طلسمات و تعویذ بخصوص ان طالع و طبع را(با توضیحات و روش استفاده از تعویذات)را دارااست کتاب هزار طلسم برای تمام امورات تعویذات و طلسمات دارد از جمله; صدها طلسم محبت برای تنام طالع ها_طلسمات محبت از راه دور_طلسمات محبت بوسیله خواب دیدن مطلوب_طلسمات محبتی.ابی.خاکی.آتشی.باد.سوزاندنی.محبت با فلفل سیا.طلسم محبت با نعل.طلسم محبت با فرستادن موکلان طرف معشوقه.طلسم محبت با یک نگاه(برای توضیحات کامل درگوگل هزار طلسم راسرچ کنید)ده ها تعویذ بخت گشایی/اوناع بخت گشایی های برای پیر یا دختر و یا بیو زن /جذب خواستگار مورد نظر/رضایت خانواده هابرای ازدواج و خواستگاری/گرفتن جواب مثب در خواستگاری و.../وهمچنین صدهاطلسم محبت برای تمام طالع ها موجود است/ونیز ده ها طلسم باطل سحر/زبانبند/رزق و روزی/نابودی دشمنان/و..می باشد کتاب هزار طلسم همراه با سی کتاب معتبر دیگر مانند کتاب خطی طمطم هندی/کتاب خطی جامع الدعوات کبیر/کتاب خطی مجمع الدعوات کبیر/کتاب خطی کنزالحسینی/کتاب خطی اسرار قاسمی/کتاب خطی سرالمکتوم/طلسم خطی کنوز المعزبین/کتاب خطی طلسمات مصری و....دیگر کتبها...در کتاب هزار طلسم آموزش کامل (به زبان ساده)علوم غریبه/آموزش علم جفر/آموزش علم تعبیر خواب/آموزش علم چهر شناسی/آموزش کامل طالع بینی و ستاره بینی/آموزش کامل انواع فالها(فال هندی فال ورق همراه با کارت/فال تاروت صغیر و کبیر همراه با کارت/فال مصری/فال قهوه /فال چوب/فال نخود/فال چینی/فال شمع همراه با کارت و...)موجوداست همچنین ده ها نرم افزار در زمینه علوم غریبه (حساب ابجد/حساب کامل جفر/حساب تبدیل اسم به ابجد و..)برای توضیحات کامل و دانلود لطفا به لینک مراجعه کنید
http://downloadshahrebozorg.ir/component/joominaflileselling/520/هزارطلسم