لزوم نظارت بر فعالیت معلمان در برنامه شاد

با گسترش ویروس کرونا بسیاری از کلاس‌های دانش آموزان به صورت مجازی ادامه پیدا کرد. در این بین شبکه «شاد» که پل ارتباطی میان معلمان و دانش آموزان بود مشکلاتی داشت که برخی از آنها برطرف شد.