طرز تهیه قیسی پلو اردبیل

قیسی پلو یکی از پلو های بسیار خوشمزه است که اصالت آن به شهر اردبیل باز می گردد. این پلو خوشمزه طعمی ماننده مرصع پلو و شیرین پلو را دارد و می توانید با گوشت یا مرغ تهیه کنید