چه لوازم آرایشی را میشه داخل یخچال گذاشت؟

به طور کلی بعضی از لوازم آرایشی مختلف را برای حفظ آنها باید داخل یخچال فریزر نگهداری نمود. لوازم آرایشی از ترکیبات مختلفی برخوردار هستند که نگهداری برخی از آنها در محیط های گرم و نامناسب موجب فاسد شدن آنها می گردد.