دانلود قسمت دوم کرگدن (سریال)(کرگدن) قسمت 2 کرگدن

دانلود قسمت دوم کرگدن (سریال)(کرگدن) قسمت 2 کرگدن

480
https://uproad.ir/affiliate/ME2YaRW9r5
720
https://uproad.ir/affiliate/KTAQ59gzMr
1080
https://uproad.ir/affiliate/wmXX2GckQw
4k
https://uproad.ir/affiliate/RJwGWC3NGX

پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست ، فارغ از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند.