مستند Dynasties قسمت 2 - پنگوئن فرمانروا

سلسله‌ها ( Dynasties ): یک مجموعه مستند بریتانیایی است که بر پنج گونه در معرض خطر از جمله شامپانزه، پنگوئن امپراطور، شیر، ببر و سگ وحشی آفریقایی تمرکز دارد. این مجموعه توسط شبکه بی‌بی‌سی تولید شده و مجری آن دیوید اتنبرو است. قسمت دوم پنگوئن امپراتور: در قسمت دوم از مستند گروهی از پنگوئن‌های امپراتور که سعی می‌کنند خود و بچه‌هایشان را از سرمای سخت زمستان نجات دهند را نشان می‌دهد. پنگوئن‌ها به عنوان یکی از گونه‌های محدود به‌شمار می‌روند که برای نجات خودشان در دنیا تلاش می‌کنند و آن‌ها هم در معرض خطر نابودی قرار دارند. گونه‌هایی که در شرایط سختی زندگی می‌کنند و جوجه‌هایشان در معرض خطرهای بسیاری هستند.