محصول ویدیویی- ایجاد ارتباطات حرفه‌ای

برای اینکه کسب و کار خود را ارزشمند کنیم باید روی روابط حرفه ای مان کار کنیم و کمیت و کیفیت آنها را بالا ببریم .
این اصل از قدیم در هر زمینه ای بخصوص کسب و کار مصداق داشته است.
خبر خوب اینکه انجام این کار امروز آسانتر از هر زمانی است.
زیرا شبکه های ارتباطی از ترکیب شبکه های اجتماعی و مجازی فراوان به آسانی قابل ایجاد و گسترش هستند.
دیو کرنشاو در دوره " ایجاد ارتباطات حرفه ای"، 5 مرحله برای گسترش کسب و کار، روابط و موفقیت را در اختیارتان قرار می دهد.
ممکن است شما :
رییس یک سازمان
مدیر/ سرپرست مجموعه ای از کارکنان
مامور گسترش روابط با شرکا ، خریداران ، فروشندگان، تامین کنندگان و...باشید.
در این دوره استراتژی های ایجاد روابط واقعی را خواهید آموخت.

موضوعات این دوره عبارتند از:
• درک تحوه تاثیر شبکه‌سازی بر مسیر شغلی
• خروج از منطقه امن
• برقراری ارتباط مداوم
• استفاده از سیستم مدیریت روابط مشتری (CRM)
• ایجاد ارتباط از راه شبکه‌سازی اجتماعی

با صدای حامد بیطرفان

لینک خرید:
https://b2n.ir/D.KBuildProf.Network
لینک خرید سایر محصولات کسب و کار و موفقیت یا روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com