رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی: مسکن، دغدغه حاکمیت و رئیس جمهور و مشکل مردم است

مسکن، دغدغه حاکمیت و رئیس جمهور و مشکل مردم است