رهبر انقلاب: آرایش دشمن در فضای مجازی آرایش جنگی است

رهبر انقلاب در جدیدترین توصیه‌شان درباره فضای مجازی گفتند: آرایش دشمن در فضای مجازی، آرایش جنگی است.

ایشان افزودند: ملت ایران باید در مقابل این امر آرایش مناسب بگیرد و وحدت خود را حفظ کنند.