اجرای سمفونی عاشورایی «مکن ای صبح طلوع»

در شب عاشورا، سمفونی «مکن ای صبح طلوع» از ساخته‌‌های لوریس چکناواریان را مشاهده می‌کنید.