مراقب کاهش آمار جانباختگان ویروس کرونا باشیم

کاهش تعداد جانباختگان کرونایی طی روزهای اخیر موضوعی است که باید به آن توجه کنیم و بدانیم که نباید ما را از رعایت کردن دستورالعمل‌های بهداشتی غافل کند.