چطور ویدیو رضایت مشتری بسازیم ؟

چطور ویدیو رضایت از مشتری ضبط کنیم ؟
????☝????این ویدیو ????برای اثرگذاری برای خرید مشتریان جدیده پس خیلی مهمه کدوم یکی از حرفاشون رو ما در ویدیو ضبط کنیم و اونا چی میگم
پدیدآور: علیرضا بهادری