قسمت اول ویدیو های سریالی سئو: پیشنهاد پروژه

تصمیم دارم تمام اتفاقاتی که توی پروژه سئو میفته رو براتون به تصویر بکشم
:شخصت های داستان
‌متخصص سئو و دیجیتال مارکتینگ: ندا خالقی
‌کارفرما فرضی: آقای فلانی
Alaki.com: ‌سایت فرضی

برای شرکت در دوره های سئو
https://nedakhaleghi.com/دوره-سئو/