آخرین سخنرانی رندی پاش

برای دانلود فیلم کامل آخرین سخنرانی رندی پاش در دانشگاه کارنگی ملون با زیرنویس فارسی می توانید همین الان به سایت فرزند سبز به نشانی (www.FarzandeSabz.com)[www.FarzandeSabz.com] مراجعه کنید و این فیلم را به رایگان دانلود کنید.
در اینستاگرام هم منتظر دیدار شما هستم.
محمد منشی زاده
(https://www.instagram.com/monshizade_ir/)