039015 - اقتصاد کلان

از مجموعه ویدئوهای آموزشی وبگاه کلاس درس
http://www.kelasedars.org

تولید ۱ - چرخه جریان دلار