مستند Dynasties قسمت 5 - ببر

سلسله‌ها ( Dynasties ): یک مجموعه مستند بریتانیایی است که بر پنج گونه در معرض خطر از جمله شامپانزه، پنگوئن امپراطور، شیر، ببر و سگ وحشی آفریقایی تمرکز دارد. این مجموعه توسط شبکه بی‌بی‌سی تولید شده و مجری آن دیوید اتنبرو است. قسمت پنجم ببر: در قسمت پنجم ببری به نام راج دارای ۴ توله جدید شده‌است. او باید از این توله‌ها در برابر حمله‌هایی محافظت کند که قصد دارند سرزمین وی را تصاحب کنند و او را سرنگون سازند.