آینده در راه است

امسال در طول برگزاری رویداد «دو نشست» در چین، «نیروهای تولید با کیفیت جدید» به عبارت مورد توجه محافل مختلف تبدیل شده است. این عبارت منجر به شکل‌گیری چه نوع صنایعی در آینده خواهد داد؟ چه تغییراتی در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد؟

بیایید با هم زندگی خوب خانواده «شیائو مینگ» در دنیای آینده را از دیدگاه هوش مصنوعی ببینیم.

آینده در راه است و می توان در انتظار خوشبختی بود.