بازداشت معترضان به محدودیت های کرونایی به دست پلیس لندن

شبکه تلویزیونی راپتلی، با وجود شروع محدودیت‌ها و تعطیلی‌های مربوط به کرونا در انگلیس، معترضان در سالروز تظاهرات" یک میلیون ماسک" در لندن تظاهرات کردند و با پلیس درگیر شدند که در آن پلیس تعدادی از معترضان را بازداشت کرد.