این گروه لعنتی Piluk the Timid One 1968 دوبله

این گروه لعنتی
Piluk the Timid One 1968

کارگردان
Guido Celano

بازیگران
Edmund Purdom
Peter Holden
Micaela Pignatelli
Bruno Piergentili

یک کلانتر توسط رهبر افراد بد محلی کشته می شود و پدر کلانتر خوشحال نیست. پدر آقای پیلوک معتمد محلی است و ویولن می نوازد.

دوبله فارسی