صحبت های جنجالی فرهاد مجیدی

صحبت های جنجالی فرهاد مجیدی در خصوص مشکلات دوران حضورش در تیم ملی امید.

صحبت های فرهاد مجیدی فرهاد مجیدی