خودروبر اردبیل

https://yasharemdad.com/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84/
خودروبر یاشار امداد یکی از قدیمی ترین و مجهزترین خودروبران شمال غرب کشور میباشد که همه روزه حتی در روزهای تعطیل توسط کادر مجربی که در اختیار دارد می تواند در همه ی جاده ها و در سریع ترین زمان ممکن به امدادرسانی خودروی شما شتاب نماید