مخملپاش/هیدروگرافیک وکروم حرارتی09362709033

شرکت ایلیاکالر سازنده وفروشنده دستگاه و مواد اولیه
دستگاه:آبکاری-مخملپاش وهیدروگرافیک و کروم حرارتی
دستگاه مخملپاش در انواع خانگی-صنعتی ودواپراتوری
فروش پودر مخمل ترک وایرانی در تمامی طیف رنگی
چسب های مخملپاشی واکلیل پاشی مناسب برای تمامی سطوح
آموزش صفرتاصد کار به صورت تخصصی ورایگان
شماره تماس ومشاوره:
02156674663
09195642293
09362709033