آموزش ورد - بخش چهارم - غلط یابی در Word - قسمت دوم

تصحیح خودکار غلط ها
استفاده از غلط یاب برنامه
غیر فعال کردن غلط یاب برنامه
پیدا کردن مترادف یا متضاد با استفاده از واژه نامه
تحقیق درباره اطلاعات
اضافه کردن توضیحات به یک سند
علامت گذاری تغییرات سند در هنگام بازبینی
بازبینی تغییرات علامت گذاری شده
ترکیب توضیحات بازبین کننده ها
لینک دانلود غلط یاب فارسی:
https://www.yasdl.com/143308/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-microsoft-office-proofing-tools.html