دریاچه چالاو نگل ایران جاذبه های طبیعی | سفر

جاذبه های گردشگری سنندج

یکی از نقاط گردشگری نگل, دریاچه طبیعی چال ئاو در مسیر صعود به قله کوره میانه در 51 کیلومتری روستای...

جاذبه های گردشگری سنندج

گردشگری , توریستی , مسافرت , سفر , تفریح و سفر