حضور بیماران کرونایی در صف‌های شلوغ داروخانه‌ ها میان مردم

بیماران کرونایی در صف‌های شلوغ