تبریک پیشاپیش عید نوروز 98

بـنام خدای بهار آفرین بهار آفرین را هزار آفرین
به جمشید و آیین پاکش درود که نوروز از او مانده در یادبود
پیشاپیش عیدت مبارک
برای مشاهده متن های بیشتر همراه با عکس به لینک زیر بروید.
"تبریک پیشاپیش عید نوروز 98 با عکس