سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک

1-کاربرد صنعتی:
بسیاری از ماشین آلات صنعتی که در چرخه کاری خود از آب به جهات مختلف استفاده می نمایند. رسوب و گرفتگی این تجهیزات آسیب های جبران ناپذیری را به سیستم وارد می نماید. کاربرد سختی گیر در واقع به جهت جلوگیری از رسوب گرفتگی تجهیزات صنعتی حائز اهمیت می باشد.
در این نوع کاربرد سختی گیر رزینی با فرآیند تبادل یونی(ion exchange) سبب کاهش املاح سخت آب و کاهش رسوب گرفتگی این تجهیزات می گردد. در واقع سختی گیر رزینی نوعی فیلتر صنعتی و نرم کننده آب بوده که کاربرد آن در کنار دستگاه هایی همچون دیگ بخار، برج خنک کننده، هواساز و ... به شدت توصیه می شود.
http://makhzanesazeh.ir/fa