مردی بدون گذشته The Man Without a Past 2002 دوبله کانال فیلم نایاب sekoens1@

مردی بدون گذشته
The Man Without a Past 2002

کارگردان
Aki Kaurismäki

بازیگران
Markku Peltola
Kati Outinen
Annikki Tähti

مردی با قطار وارد هلسینکی می شود. اراذل و اوباش در آن جا به شدت کتکش می زنند و هر چه دارد می دزدند. او را به بیمارستان می برند و در آن جا او را مرده اعلام می کنند. کمی بعد مرد به خود می آید و به راه می افتد، اما تمامی خاطرات گذشته از ذهن او پاک شده اند ...