کتاب صوتی فلسفه زندگی موفق - جیم ران

کتاب صوتی فلسفه زندگی موفق - جیم ران
کتابی کوتاه، همراه با ژرف نگری و پر از امید: این بهترین توصیفی است که می توان از کتاب "فلسفه زندگی من" از معلم بزرگ جیم ران ارائه داد.
جیم ران با سابقه چهار دهه آموزش و تربیت مدیران و مربیان رشد فردی و رشد کسب و کار، در کتاب خود بر چند اصل محوری تاکید دارد که عبارتند از :

قدر دانستن زمان
یادگیری
اهمیت همکاری با دیگران
تعیین هدف
استقلال مالی و ....

این کتاب برای کمک به همه کسانی است که می خواهند وضعیت زندگی خود را بر مبنای یک چهارچوب هدفمند و محکم بنا کنند تا در زمینه سلامت شخصی، رفاه مالی, روابط عاطفی و....کامیابی بیشتری داشته باشند.

با صدای: محسن زرآبادی
زمان: 1 ساعت
قیمت: 10.000تومان

ما 8 اثر دیگر از جیم ران را هم در سایت قرار داده ایم.

لینک خرید:

https://b2n.ir/JRPhilosophyforLife
خرید سایر ویدیوها/ کتابها/کتابچه های صوتی و الکترونیکی
کسب و کار و موفقیت
روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com