آهنگ ویتامین سی از مهدی مقدم

متن آهنگ ویتامین سی از مهدی مقدم
فقط آغوش تو امن واسه من
بغضمو جای دیگه نمیشکنم
عشق واقعی خود خود تویی
غیر تو با هیچکی حرف نمیزنم
به دریا احتیاجی نیست
کنا تو لب دریاست