آموزش کاشت پسته

در این ویدیو مراحل احداث باغ و "طرز کاشت پسته" بیان شده است برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کرمون شاپ مراجعه کنید.