فیلم Rising Free 2019 بلوغ آزادی با زیرنویس فارسی

خلاصه:
فیلم بلوغ آزادی (Rising Free) در اواخر قرن نوزدهم در آمریکا، زندگی بانویی جوان تحت تاثیر تبعیضات جنسیتی قرار گرفته است...