نمایش (تئاتر) عاشورایی - کشته فراموشی ها - 1397

نمایش (تئاتر) عاشورایی - گروه تئاتر یاس - مسیر پیاده روی اربعین - موکب مسجد مقدس جمکران