روتین پوستی در شب+آموزش

علاوه بر مراقبت های پوستی که اول صبح و یا در طی روز انجام میدهیم پوستمان در شب هم به مراقبت های خاص نیاز دارد تا برای فردا صبح پوستی سالم و شفاف داشته باشیم.