چطور شانسم را برای ویزای توریستی کانادا افزایش بدهم؟

در ذهن خود یک ترازو را در نظر بگیرید. آفیسر اداره مهاجرت با استفاده از این ترازو و به نوعی وزن کردن شرایط شما، در رابطه با درخواست ویزای توریستی شما تصمیم گیری می‌کند.
در یک کفه این ترازو، فاکتورها و عواملی قرار می‌گیرند که می‌توانند باعث شوند شما به کشور خود بازنگردید و در کفه دیگر این ترازو، فاکتورها و عواملی قرار می‌گیرند که می‌توانند علتی باشند بر اینکه شما به کشور خود برمی‌گردید.
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید."چطور شانسم را برای ویزای توریستی کانادا افزایش بدهم؟"
ویزا موندیال با بهره مندی از بیش از ۸۰ مشاور در کانادا، اروپا، ایران و برخی دیگر مقاصد دنیا در اکثر ورکشاپ‌ها و سمینارهای بین المللی مرتبط با کاریابی، مهاجرت، اعزام دانشجو و بورسیه شرکت میکند.
www.visamondial.com
جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره بورسیه تحصیلی کانادا کلیک کنید.
https://www.visamondial.com/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C/