ایرانی ها استاد تعارف کردن هستند! (طنز)

تعارف کردن یکی از نشانه های خجالت کشیدن است و انسان مقتدر هیچ وقت سراغ آن نمی رود.
مطالب بیشتر در وبسایت آموزشی وحید زمانی http://vahidzamani.com/