ریگاتتا | Regatta | قویترین علف کش مزارع گندم و جو

علف کش قوی و تضمینی ریگاتتا (Regatta) یک علف کش بسیار مناسب برای کنترل موثر علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم و جو می باشد که به صورت پیش رویشی و پس رویشی قابل استفاده می باشد.
www.ariasabz.com
شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764