پشت پرده کارتون سیمپسون ها لو رفت

نیما کرمی مجری برناممه " صبح بخیر" در خصوص کارتن سیمپسون ها که بعد از انتخاب شدن جو بایدن برای ریاست جمهوری آمریکا در فضای مجازی منتشر شده است، واکنش نشان داد و گفـت: این موضوع را بررسی کردند،این کارتن یک سری موارد آن نزدیک به واقعیت است و خیلی از موارد آن هم اصلا به واقعیت نپیوسته است.